Liikennevirasto on 1.3.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/487/04.01.01/2017 tiesuunnitelman VT 9 Säästökallion liittymän parantaminen, Aura.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 14.3.2017–13.4.2017 Auran kunnanvirastossa sen aukioloaikoina osoitteessa Nikkarinkuja 8.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY -keskuksesta projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, puh. 029 502 2821