Destia Rail Oy on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Auran kunnassa
kiinteistöllä Auran rata 19-871-1-2, osoitteessa Oikokuja, 21380 Aura.
Ilmoitus koskee kiskonvaihtotöitä Turku-Toijala radalla 600 metrin pituisella alueella Auran kunnan
taajamassa 18.6.-20.6.2017 välisenä aikana yöaikaan.
Ilmoitusasiakirjat ovat kuulutusajan 6.6.-15.6.2017 nähtävillä Auran kunnan kunnanvirastolla
osoitteessa Nikkarinkuja 8, Aura ja Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5,
Koski Tl.
Muistutuksen ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden etua ja oikeutta asia saattaa koskea.
Myös muut kuin asianosaiset voivat lausua mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Ilmoitusta koskevat
muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena ja ne on toimitettava Kosken Tl kunnan
ympäristönsuojelulle osoitteella Härkätie 5, 31500 Koski Tl viimeistään 15.6.2017.
Koskella Tl 5.6.2017
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelu