SPV Ravintolat Oy on toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Auran kunnassa kiinteistöillä Säästöpankki 19-423-3-66 ja Riihipelto 19-423-2-274, osoitteessa Poikkikuja, Aura.
Ilmoitus koskee ulkoilmakonserttia Hullu Poni –ravintolan yhteydessä lauantaina 29.7.2017 klo 12.00-01.30.
Ilmoitusasiakirjat ovat kuulutusajan 7.7.-18.7.2017 nähtävillä Auran kunnan kirjastossa osoitteessa Urpontie 2, Aura ja Kosken Tl kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl.
Muistutuksen ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden etua ja oikeutta asia saattaa koskea. Myös muut kuin asianosaiset voivat lausua mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Ilmoitusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena tai sähköisesti ja ne on toimitettava Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulle osoitteella Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 18.7.2017.
Koskella Tl 6.7.2017
Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelu