Auran kunta julistaa haettavaksi 5.6.2017 klo 16.00 mennessä

PAULI ILMARI ROUTAMAAN RAHASTON STIPENDIT

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.  Rahaston sääntöjen mukaan stipendit voidaan jakaa Auran kunnassa kotipaikan omaaville oppilaille, jotka opiskelevat puutarha-, maanviljely-, karjanhoito- tai ravintotalousalan koulu-, opisto- tai korkeakoulu- tasoisessa oppilaitoksessa ja jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi koulutukselle tai vuosikurssille asetetut opintotavoitteet. Myös em. oppilaitoksissa opiskelevat aikuisopiskelijat, jotka ovat oikeutettuja ns. aikuisopintorahaan voivat saada stipendin. Kunnanvaltuusto päättää stipendien jaosta.

Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastosta ja osoitteesta, www.aura.fi

Lisätietoja kunnanvirastosta puh. 02 486 430.