VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN

/, tekninen/VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN

Tekninen lautakunta on laatinut ehdotuksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden laajentamiseksi siirtoviemärin vaikutusalueelle sekä Auran portin laajennusalueelle.

Toiminta-aluerajaus on jaettu toiminta-alueeseen sekä tavoitteelliseen toiminta-alueeseen.

Luonnos vesihuollon toiminta-alueista pidetään julkisesti nähtävillä kunnanvirastossa 17.2.2017 – 20.3.2017 välisen ajan sekä http://www.aura.fi/download/liite-2-kartta/

Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Mielipiteet ehdotuksesta on tehtävä kirjallisesti Auran tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 24, 21381 AURA (käyntiosoite Nikkarinkuja 8) ennen nähtävilläoloajan päättymistä virka-aikana (ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.45).

2017-02-16T13:20:25+00:00 helmikuu 16th, 2017|