Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.2.2016 § 3 muutetun Auranportin alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Aurassa 22.3.2016

Kunnanhallitus