Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.2.2016 § 3 muutetun Auranportin alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Kaava-aineisto on kunnanvirastossa nähtävillä viraston aukioloaikoina sekä kunnan internet sivulla.

Aurassa 16.2.2016
Kunnanvaltuusto