tekninen

//tekninen

Lounais-Suomen jätehuolto tiedottaa: Jätehuollon perusmaksu

2017-08-23T12:57:37+00:00 elokuu 23rd, 2017|

Jätehuollon perusmaksua kerätään vuoden 2017 alusta alkaen. Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Lue lisää jätehuollon perusmaksusta Lounais-Suomen jätehuollon sivulta Lounais-Suomen Jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Palvelunumero 0200 47470 (ma-pe klo 9-15 (pvm/mpm)

Lupapiste

2017-10-25T08:15:48+00:00 kesäkuu 26th, 2017|

  LUPAPISTE ON UUSI LUVANHAKEMISEN PAIKKA KAIKILLE RAKENTAMISEN TAHOILLE Auran kunta on ottamassa käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille. Auran kunta on ottamassa Lupapisteen käyttöön 1.7.2017 alkaen. Palvelu kokoaa rakennuslupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja [...]

KUULUTUS: ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUSUUNNITELMA

2017-08-01T16:01:24+00:00 kesäkuu 5th, 2017|

Kauppakaaren ja Auraajantien katusuunnitelmat pidetään MRA:n 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 5.6 – 19.6.2017 välisen ajan Auran kunnanviraston teknisessä toimistossa. Ehdotus nähtävillä myös tästä linkistä (pdf) Muistutukset ehdotuksesta on tehtävä kirjallisesti Auran tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 24, 21381 AURA (käyntiosoite Nikkarinkuja 8) ennen nähtävilläoloajan päättymistä virka-aikana (ma – to klo 8.00–16.00, pe 8.00–15.15). Lisätietoja tekninen [...]

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN

2017-02-16T13:20:25+00:00 helmikuu 16th, 2017|

Tekninen lautakunta on laatinut ehdotuksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden laajentamiseksi siirtoviemärin vaikutusalueelle sekä Auran portin laajennusalueelle. Toiminta-aluerajaus on jaettu toiminta-alueeseen sekä tavoitteelliseen toiminta-alueeseen. Luonnos vesihuollon toiminta-alueista pidetään julkisesti nähtävillä kunnanvirastossa 17.2.2017 – 20.3.2017 välisen ajan sekä http://www.aura.fi/download/liite-2-kartta/ Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä. Mielipiteet ehdotuksesta on tehtävä kirjallisesti [...]

Vaarallisen jätteen kierrokset Aurassa

2017-02-09T12:02:59+00:00 helmikuu 9th, 2017|

Simola Käyräntie, koulun kenttä, kierrätyspiste MA 20.3.2017 klo 16.50 - 17.10 Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan vastaan alueen kiinteillä vastaanottopisteillä (Auranmaan lajitteluasema ja Liedon Kisällikellari) ympäri vuoden. Lisätietoja https://www.lsjh.fi/fi/  

Tiedote: Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä

2016-09-19T13:05:24+00:00 syyskuu 19th, 2016|

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Tukes tiedottavat: Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli [...]

VEERA-vesiensuojeluhanke järjestää kompostointi-infon Aurasalissa 28.4. klo 17.30 alkaen

2016-04-11T14:23:30+00:00 huhtikuu 11th, 2016|

KOMPOSTOINTI-INFOT KIERTUEELLA Aurajokisäätiö ja Paimionjoki-yhdistys järjestävät osana VEERA-hanketta kompostointi-infoja. Infoissa käydään läpi kompostoinnin periaatteita Lounais-Suomen tai Loimi-Hämeen jätehuollon toimesta, ja osassa tilaisuuksista Hankkija Oy esittelee myös erilaisia kompostoreita. Kumpikin esitys kestää noin 45 minuuttia. Infosta saat hyvän paketin tulevaa kesää ajatellen, haluatpa sitten kompostoida puutarhajätettä tai kotitalousjätettä. Itse kompostoimalla saa hyvää kateainetta ja puutarhamultaa, [...]

YLEISTIEDOKSIANTO: Auranportin alueen asemakaavan laajennus ja muutos

2016-02-17T10:53:40+00:00 helmikuu 16th, 2016|

Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.2.2016 § 3 muutetun Auranportin alueen asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Kaava-aineisto on kunnanvirastossa nähtävillä viraston aukioloaikoina sekä kunnan internet sivulla. Aurassa 16.2.2016 Kunnanvaltuusto

Lounais-Suomen jätehuolto tiedottaa: Lakimuutos vähentää kierrätyspisteiden määrää alkuvuonna

2016-01-04T10:46:05+00:00 tammikuu 4th, 2016|

Lounais-Suomen Jätehuolto ylläpitää minimivaatimuksia parempaa palvelutasoa Vuoden alussa kierrätyspisteiden määrä vähenee Lounais-Suomessa, mutta uusissa Rinki-ekopisteissä vastaanotettavien jätelajien määrä kasvaa ja pisteitä sijoitetaan enemmän kauppojen yhteyteen. Vuoden 2016 alussa kotitalouksien pakkausjätteiden keräysvastuu siirtyy kunnilta pakkausten tuottajille. Muutos johtuu pakkausten täyden tuottajavastuun voimaantulosta (jätelaki 646/2011 ja valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 2014/518). Käytännön työtä tekee Suomen [...]

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA

2017-08-01T16:01:37+00:00 syyskuu 1st, 2015|

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on hyväksynyt luonnoksen Auran kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista 17.12.2014 § 124. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 202 §:n perusteella. Määräysten antamisesta päättää Auran kunnanvaltuusto. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä ja määräysten perusteluista ovat nähtävillä kuulutusajan 1.9.-1.10.2015 Auran kunnanvirastolla osoitteessa Nikkarinkuja 8, 21380 Aura, luonnokset nähtävänä myös alla olevista linkeistä (pdf). Ympäristönsuojelumääräysten ja niiden perusteluiden luonnoksista [...]