Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt2018-08-10T12:30:03+00:00

Auran kunnan luottamushenkilöt toimikaudella 2017-2021

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Auran kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

KOK 28%
SDP 34%
KESK 26%
PS 13%

Kunnanvaltuuston tehtävä on päättää kunnan strategisista linjauksista ja suunnitelmista, toiminnan ja talouden linjauksista ja resursseista, hallinnon järjestämisestä sekä toimielinten jäsenten valinnoista.

Puheenjohtaja
Heikki Isotalo, KOK

I varapuheenjohtaja
Jouko Vähä-Rahka, KESK
II varapuheenjohtaja
Ritva Vainio, SDP

 

Muut kunnanvaltuuston jäsenet

Niina Aarnio, SDP
Jyrki Alanko, SDP
Ari-Pekka Haapanen, PS
Liisa-Anneli Holmberg, KESK
Virpi Kauhanen, KOK
Kari Koivu, KOK
Joonas Kähkönen, KOK
Sanna Laine, KOK
Jukka Leino, SDP
Matti Leppäkoski, KESK
Merja Maasalo, KESK
Riku Paloniitty, KOK
Heidi Rajakangas, SDP
Taru Sahla, KESK
Ilkka Soukka, PS
Ritva Vainio, SDP
Juhani Yli-Pohja, SDP

Kunnanhallitus 2017-2019

Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, huolehtia kunnan taloudesta ja taloussuunnittelusta, huolehtia kunnan elinkeinopolitiikasta, huolehtia kaavoituksesta ja huolehtia kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Puheenjohtaja
Jukka Leino, SDP

Varapuheenjohtaja
Matti Leppäkoski, KESK

 

Muut kunnanhallituksen jäsenet
Niina Aarnio, SDP
Kari Koivu, KOK
Sanna Laine, KOK
Taru Sahla, KESK
Juhani Yli-Pohja, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Ritva Vainio, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Erkki Kulmala, KESK

 

Henkilökohtainen varajäsen
Heidi Rajakangas, SDP
Tomi Kauhanen, KOK
Virpi Kauhanen, KOK
Maria Sundqvist, KESK
Jyrki Alanko, SDP

Valtuuston vaalilautakunta

Puheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)

Varapuheenjohtaja
Sanna Laine, KOK (Virpi Kauhanen, KOK)

Muut jäsenet
Jouko Vähä-Rahka, KESK (Matti Leppäkoski, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Ari-Pekka Haapanen, PS)

(varajäsen)

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Riku Paloniitty, KOK (Arvo Laakso, KOK)

Varapuheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, KESK (Maj-Len Heikka, KESK)

Muut jäsenet
Jarkko Granat, PS (Marko Valkama, PS)
Leena Pääkkönen, SIT (Terttu Loukonen, KOK)
Jarko Rahkala, SDP (Jyrki Alanko, SDP)

(varajäsen)

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Piia Aalto, KOK

Varapuheenjohtaja
Juhani Yli-Pohja, SDP

Muut jäsenet
Hannele Tanner-Penttilä, KESK
Pentti Valtanen, PS
Katja Simola, KOK

Varajäsenet
1. Toni Tikkanen, SDP
2. Taina Mäkinen, KOK
3. Maj-Len Heikka, KESK
4. Jarkko Granat, PS
5. Heidi Rajakangas, SDP
6. Riku Paloniitty, KOK

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Kalle Isotalo, KOK (Tomi Kauhanen, KOK)

Varapuheenjohtaja
Heidi Rajakangas, SDP (Anna Kela, SDP)

Muut jäsenet
Niina Aarnio, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)
Sanna Laine, KOK (Outi Leino, KOK)
Erkki Kulmala, KESK (Antti Ääri, KESK)
Riina Humalajoki, KESK (Maria Sundqvist, KESK)
Ari-Pekka Haapanen, PS (Netta Nieminen, PS)

(varajäsen)

Vapaa-aikalautakunta

Puheenjohtaja
Minna Anttonen, KESK (Lea Lehtonen, KESK)

Varapuheenjohtaja
Mikko Niemi, KOK (Marko Pääkkö, KOK)

Muut jäsenet
Heidi Rajakangas, SDP (Toni Tikkanen, SDP)
Juhani Yli-Pohja, SDP (Ritva Vainio, SDP)
Joonas Kähkönen, KOK (Antti Salmi, KOK)
Maj-Len Heikka, KESK (Riina Humalajoki, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Netta Nieminen, PS)

(varajäsen)

Perusturvalautakunta

Puheenjohtaja
Liisa-Anneli Holmberg, KESK (Maria Sundqvist, KESK)

Varapuheenjohtaja
Heidi Rajakangas, SDP (Niina Aarnio, SDP)

Muut jäsenet
Anna Kela, SDP (Toni Tikkanen, SDP)
Arvo Laakso, KOK (Jorma Siukonen, KOK)
Sanna Mäkinen, KOK (Marjo Pelttari, KOK)
Antti Ääri, KESK (Kimmo Rantala, KESK)
Ari-Pekka Haapanen, PS (Netta Nieminen, PS)

(varajäsen)

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Mika Rahkala, SDP)

Varapuheenjohtaja
Kaija Mäki, KESK (Merja Maasalo, KESK)

Muut jäsenet

Pete Sillanpää, SDP (Ritva Vainio, SDP)
Timo Suominen, KOK (Mikko Niemi, KOK)
Virpi Kauhanen, KOK (Taina Moisala, KOK)
Kimmo Rantala, KESK (Ismo Litva, KESK)
Netta Nieminen, PS (Ilkka Soukka, PS)

(varajäsen)

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Pete Sillanpää, SDP)

Varapuheenjohtaja
Kaija Mäki, KESK (Kimmo Rantala, KESK)

Muut jäsenet

Timo Suominen, KOK (Virpi Kauhanen, KOK)

(varajäsen)

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa

Perusturvalautakunta, Sanna Laine

Sivistyslautakunta, Juhani Yli-Pohja

Tekninen lautakunta, Matti Leppäkoski

Vapaa-aikalautakunta, Kari Koivu

Työsuojelutoimikunta 2014-2017

Varsinaiset jäsenet
Kunnanjohtaja Mika Joki, pj
Työsuojelupäällikkö Kari Tuohi
Riku Manni, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Anu Pudas, I varavaltuutettu (Laura Lehtonen, II varavaltuutettu)
Anita Peltonen, työsuojeluvaltuutettu/toimih.
Ulla-Maija Haapalainen, I varavaltuutettu (Sirpa Kunnas, II varavaltuutettu)
Taina Moisala, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Silja Aalto, I varavaltuutettu (Markku Uuttu, II varavaltuutettu)

Läsnäolo-oikeutetut
Pääluottamusmies (varaplm), JYTY ry
Pääluottamusmies (varaplm), JUKO ry
Pääluottamusmies (varaplm), JHL ry

(varajäsen)

Vanhusneuvosto

Puheenjohtaja
Maija-Liisa Korpi, Eläkeliitto (Matti Heikka)

Sihteeri
Sirpa Kunnas, sosiaalitoimi (Anna Inkeroinen)

Kunnanhallituksen edustaja
Taru Sahla, Kunnanhallitus (Ritva Vainio)

Jäsen
Anneli Roozbehan, Seurakunta (Katja Laaksonen)
Merja Männikkö, Pöytyän ktt:n ky (Kirsi Valtonen)
Liisa-Anneli Holmberg, Eläkeliitto (Ritva Sirkiä)
Jouko Kyyrö, Auranmaan seniorit (Anneli Aalto)
Leila Isotalo, Auranmaan seniorit (Matti Isotalo)
Sirkka-Liisa Saarinen, Ketterät (Anneli Laaksonen)
Lea Koivuranta, Ketterät (Tuula Kipinoinen)
Petri Hörkkö, vammaisjärjestöjen edustaja (Jorma Siukonen)
Ari Vilén, vanhustentaloyhdistys (Timo Isotalo)

(varajäsen)

Vanhusneuvoston yhteystiedot

Toivo Anttila -rahaston toimikunta

Netta Nieminen
Tuija Pellosmaa
Hannele Tanner-Penttilä
Tuula Vairinen
Ari Vilén
Marja Pajunen-Leino