Vaalit 2017

Vaalit 2017 2017-08-01T16:01:20+00:00

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit käydään vuonna 2017 ensimmäistä kertaa keväällä, 9. huhtikuuta. Kuntien rooli on muuttumassa vaalikauden aikana, sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntatasolle vuonna 2019. Äänestäjien tiedontarve, mistä vaaleissa on kyse, mitä tulevat valtuustot päättävät ja miten päätökset vaikuttavat omaan elämään kasvaa näissä vaaleissa entisestään. Lue lisää kuntavaaleista osoitteessa kuntavaalit.fi.

Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavassa kuntavaalissa valitaan Auran kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017–2021 kunnanvaltuuston päätöksen mukaan 19 valtuutettua. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Kuulutukset