Vaalit 2018

Vaalit 20182018-01-09T16:28:45+00:00

Tasavallan presidentin vaali vuonna 2018

Tasavallan presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta 2018.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11. helmikuuta. Ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saaneesta ehdokkaasta tulee tasavallan presidentti. Presidentin toimikausi on kuusi vuotta.

vaalit.fi

Vaalit Aurassa

 

Tasavallan presidentin vaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.  Auran kunta toimii vaaleissa yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana on kunnanvirasto os. Nikkarinkuja 8, Aura.

Vaalihuone on avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17.1.–23.1.2018 sekä mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018. Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran pääkirjasto Toivo Anttila -sali, os. Urpontie 2, 21380 AURA. 

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa kotiäänestyslomaketta.

 

Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Pellosmaa, puh. 050 336 8023. Ilmoituksen voi tehdä myös kunnanviraston keskukseen, puh. (02) 486 430.

Ulkomainonta
Suomen Kuntaliitto on suositellut, että presidentinvaalin ulkomainonta niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, aloitettaisiin viikkoa ennen ensimmäisen vaalin ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 10.1.2018.