Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017.  Auran kunnassa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto, os. Nikkarinkuja 8, 21380 Aura. Vaalihuoneisto on vaalitoimitusta varten avoinna yhtäjaksoisesti klo 9–20.

ENNAKKOÄÄNESTYS
 
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.3. – 4.4.2017
Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran kirjasto (Toivo Anttila –sali), os. Urpontie 2, 21380 AURA.
Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

ke-to (29.-30.3.) klo 10.00–19.00
pe (31.3.) klo 10.00–16.00
la-su (1.-2.4.) klo 10.00–14.00
ma-ti (3.- 4.4.) klo 10.00–20.00.
 
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestys erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa
 
Käyrän vankilassa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina vähintään yhtenä päivänä. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut äänioikeutetut henkilöt.

Kotiäänestys
 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava tietyin edellytyksin. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla (29.3. – 4.4.2017) klo 9–20.

Ilmoittautumiset kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.
Kotiäänestyslomake
Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanotetaan kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana puh. 02 486430.

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 24, 21381 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Tuija Pellosmaalta, puh. 050 336 8023.

Aura 17. maaliskuuta 2017

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA