Kuulutus: Aluehallintoviraston ympäristölupa 23.1.2019

//Kuulutus: Aluehallintoviraston ympäristölupa 23.1.2019

Kuulutus 23.1. – 22.2.2019
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/2019 tarkistanut ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta.
Hakija
Tammi Markku ja Toive
Asia
Broilerikasvattamon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Aura.
Sijainti
Auran kunnassa kiinteistöllä Lahvonmäki 19-405-1-27 osoitteessa Tammentie 259, Aura

Päätös on nähtävillä valitusaikana 23.1. – 22.2.2019 Auran kunnanvirastossa (Nikkarinkuja 8).
Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 22.2.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

2019-01-23T09:09:26+00:00tammikuu 23rd, 2019|