PRESIDENTINVAALI 2018

//PRESIDENTINVAALI 2018

Tasavallan presidentin vaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.  Auran kunta toimii vaaleissa yhtenä äänestysalueena ja äänestyspaikkana on kunnanvirasto os. Nikkarinkuja 8, Aura. Vaalihuone on avoinna vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS
 
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17.1.–23.1.2018 sekä mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.–6.2.2018. Auran yleinen ennakkoäänestyspaikka on Auran pääkirjasto Toivo Anttila –sali, os. Urpontie 2, 21380 AURA.  Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:

Ensimmäisessä vaalissa:
17.–18.1.2018   (ke-to)       klo 10.00–19.00
19.1.2018          (pe)              klo 10.00–16.00
20.–21.1.2018   (la-su))      klo 10.00–14.00
22.–23.1.2018   (ma-ti)       klo 10.00–20.00           

Mahdollisessa toisessa vaalissa:
31.1.– 1.2.2018   (ke-to)     klo 10.00–19.00
2.2.2018             (pe)             klo 10.00–16.00
3.–4.2.2018       (la-su)       klo 10.00–14.00
5.–6.2.2018       (ma-ti)       klo 10.00–20.00

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.  Myös kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa kotiäänestyslomaketta.

Ilmoittautumisia kotiäänestykseen vastaanottaa kunnanvirastossa viraston normaalina aukioloaikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Pellosmaa, puh. 050 336 8023. Ilmoituksen voi tehdä myös kunnanviraston keskukseen, puh. (02) 486 430.

YHTEYSTIEDOT

Auran keskusvaalilautakunnan osoite on Nikkarinkuja 8, PL 24, 21381 AURA.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa tarvittaessa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, Tuija Pellosmaalta, puh. 050 336 8023.
Aurassa 5. tammikuuta 2018
AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

2018-01-09T16:14:04+00:00 tammikuu 9th, 2018|