Asumispalveluyksiköt

Asumispalveluyksiköt2017-10-18T11:44:55+00:00

Auran kunnan palveluasuntola Hoivakoti

Palveluasuntola Auran Hoivakoti on Auran kunnan ylläpitämä tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista, kodinomaista ja turvallista asumista auralaisille vanhuksille. Hoivakodissa on 13 paikkaa pitkäaikaiseen asumiseen ja 2 lyhytaikaiseen, ns. intervallihoitoon varattua paikkaa.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja asukkaidemme oikeuksien kunnioittaminen toimintakyvyn laskiessakin. Toiminnalla pyritään ylläpitämään vanhusten omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Hoivakodissa toteutetaan kuntouttavaa työotetta, mikä tarkoittaa, että asukkaan voimavarat pyritään ottamaan huomioon jo hoitosuunnitelmaa tehtäessä ja asukasta kannustetaan ja autetaan ylläpitämään omaa toimintakykyä. Asukkaan itsemääräämisoikeus huomioidaan hoitosuunnitelmaa tehtäessä ja itse hoitoa toteutettaessa.

Asukkaan tullessa asukkaaksi Hoivakotiin pidetään hoitokokous, johon osallistuvat asukas, hänen omaisensa sekä omahoitaja ja sairaanhoitaja. Tätä ennen omaista pyydetään täyttämään elämänkaari-lomake josta saadaan tietoa asukkaan tottumuksista, aiemmista elämänvaiheista, mieltymyksistä ym. Hoito- ja palvelusuunnitelma kirjataan potilastietojärjestelmään ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Päivittäisessä hoitotyössä hyödynnetään kuntouttavaa työotetta. Hoitotyössä pyritään tukemaan jokaisen omaa toimintakykyä ja valmiutta suoriutua päivittäisistä arjen toiminnoista. Asukas osallistuu pesuihin, pukeutumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen hoivakodissa omien kykyjensä mukaan. Hoivakodissa tarjotaan erilaista viriketoimintaa, jota toteuttavat sekä hoitajat että myös erilaiset yhteistyötahot kuten seurakunta, kansalaisopisto ja yksityiset tahot. Ateriat Hoivakotiin tulevat palvelukeskuksesta.

Opastus ja yhteystiedot:

Mikonpolku 2a,21380 Aura

Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja puh. 040 504 5248.