Päiväkodit

Päiväkodit2019-02-05T10:13:51+00:00

Leikki ja sen avulla tapahtuva oppiminen ovat keskeisellä sijalla arjessamme. Ryhmän aikuiset ovat aktiivisesti mukana leikkitilanteissa ohjamassa ja havainnoimassa leikkiä. Leikkiminen opettaa lapsille sosiaalisten tilanteiden vaatimia taitoja ja luo hyvän perustan eri asioiden oppimiselle.

Tärkeällä sijalla päivissämme on myös lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, hyvän itsetunnon tukeminen, sekä erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen.

Suuri osa toiminnastamme tapahtuu pienryhmissä. Näissä ryhmissä harjoitutamme mm.

  • tunnetaitoja, esim. kerrotaan, kuunnellaan, näytellään…
  • kielellisiä valmiuksia, esim. luetaan, lorutellaan, kerrotaan tarinoita…
  • karkeamotorisia taitoja, esim. hypitään, juostaan, kiivetään, keinutaan…
  • hienomotorisia taitoja, esim. maalataan, askarrellaan, muovaillaan…

lisäksi pienissä porukoissa leikitään, pelataan ja jutellaan Välillä toimimme myös yhtenä ryhmänä laulaen, leikkien liikuntaleikkejä ja nauttien yhdessäolosta.

Käytämme paljon tukiviittomia ja kuvia jäsentämään päivän kulkua sekä helpottamaan asioiden ymmärtämistä. Lapset hyödyntävät kuvia ja viittomia kukin omien tarpeidensa mukaan.

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää. Pyrimme vaihtamaan kuulumisia päivittäin. Lisäksi varaamme aikaa pidemmälle keskusteluhetkelle toimikauden alkupuolella sekä aina tarvittaessa.

Pidennetyn aukiolon päiväkoti Pääskynpesä

Mikonpolku 2 C
paivakoti(at)aura.fi
Vastuulastentarhanopettaja Hanna Stenbom,

puh. 040 552 9427
tavoitettavissa parhaiten klo 12-14

http://Hoitoaikasovelluksen webversiolinkki:

Sähköisen asioinnin linkki:

Hippiäiset

1-3 v.
puh. 040 128 5900

LH vastaava Mia
LH Tuire
LH Erja
PPH varahenkilö Irmeli

Kuukkelit

3-4 v.

puh. 040 551 9264

LTO vastaava Hanna
LTO Marita
LH Noora
LH Hannele

Ryhmäavustaja Maarit

Satakielet

3-6 v. pienennetty ryhmä
puh. 0400 154 925

VEO Saija
LH Pilvi
LH Sanna
LH Sari
Avustaja Suvi

Varpuset

4-5 v.
puh. 040 552 9521

LTO Johanna
LH Eija
LH Katariina

LH Kati

Laitosapulaiset: Anne  ja Marjo

Yksityinen päiväkoti Touhutasku

Päiväkoti Touhutasku on vuonna 2005 perustettu yksityinen päiväkoti Auran kirkonkulmalla. Touhutaskussa on päivähoitoa, esiopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa 1.- 2.-luokkalaisille koululaisille. Lue lisää touhutasku.fi.

Pilke päiväkoti Kurki

Elokuussa 2017 aloittanut Pilke päiväkoti Kurki sijaitsee Urpontiellä Auran  keskustassa.

Lisätietoa http://www.pilkepaivakodit.fi/paivakodit/aura/kurki/

Linkki sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen: