Leikki ja sen avulla tapahtuva oppiminen ovat keskeisellä sijalla arjessamme. Ryhmän aikuiset ovat aktiivisesti mukana leikkitilanteissa ohjamassa ja havainnoimassa leikkiä. Leikkiminen opettaa lapsille sosiaalisten tilanteiden vaatimia taitoja ja luo hyvän perustan eri asioiden oppimiselle.

Tärkeällä sijalla päivissämme on myös lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, hyvän itsetunnon tukeminen, sekä erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen.

Suuri osa toiminnastamme tapahtuu pienryhmissä. Näissä ryhmissä harjoitutamme mm.

  • tunnetaitoja, esim. kerrotaan, kuunnellaan, näytellään…
  • kielellisiä valmiuksia, esim. luetaan, lorutellaan, kerrotaan tarinoita…
  • karkeamotorisia taitoja, esim. hypitään, juostaan, kiivetään, keinutaan…
  • hienomotorisia taitoja, esim. maalataan, askarrellaan, muovaillaan…

lisäksi pienissä porukoissa leikitään, pelataan ja jutellaan Välillä toimimme myös yhtenä ryhmänä laulaen, leikkien liikuntaleikkejä ja nauttien yhdessäolosta.

Käytämme paljon tukiviittomia ja kuvia jäsentämään päivän kulkua sekä helpottamaan asioiden ymmärtämistä. Lapset hyödyntävät kuvia ja viittomia kukin omien tarpeidensa mukaan.

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää. Pyrimme vaihtamaan kuulumisia päivittäin. Lisäksi varaamme aikaa pidemmälle keskusteluhetkelle toimikauden alkupuolella sekä aina tarvittaessa.

Lisätietoa Auran varhaiskasvatuspalveluista löydät pedanetistä.

Pidennetyn aukiolon päiväkoti Pääskynpesä

Mikonpolku 2 C
paivakoti(at)aura.fi
Vastuulastentarhanopettaja Marjut Nieminen, puh. 040 643 1720
tavoitettavissa parhaiten klo 12-14

Hippiäiset

1-3 v. pidennetyn aukiolon ryhmä
puh. 040 128 5900

LTO Hanna Stenbom
LH Paula Anttila
LH Marjo Haapanen
LH Riitta Sahla

Kuukkelit

1-6 v. pidennetyn aukioloajan ryhmä
puh. 040 551 9264

LTO Niina Remes
LH Sanna Vesala
LH Seija Vesanto
Ryhmäavustaja Maarit Ojala

Satakielet

3-6 v. pienennetty ryhmä
puh. 0400 154 925

VEO Saija Kalenius-Korpela
LH Pilvi Karppinen
LH Kalle Kraappa
LH Sari Vesamo
Avustaja Suvi Jaakkola

Varpuset

4-5 v.
puh. 040 552 9521

LTO Marjut Nieminen
LH Wilma Korpela
LH Tuula Mäkinen

Laitosapulaiset: Anne Kumpulainen ja Marjo-Riitta Kinnunen

Päiväkoti Tilhelä

Simolankuja 3
puh. 040 552 9427
Vastuulastentarhanopettaja Johanna Aaltonen
Tilhelä toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana

Tilhet

1-3 v.
puh. 040 552 9427

LH Jaana Ahokas
LH Noora Kanerva

Tikat

3-6 v.
puh. 040 350 0572

LTO Johanna Aaltonen
LH Eija Kattelus
Perhepäivähoitaja Irmeli Vilppu

Laitosapulainen Merja Julin

Yksityinen päiväkoti Touhutasku

Päiväkoti Touhutasku on vuonna 2005 perustettu yksityinen päiväkoti Auran kirkonkulmalla. Touhutaskussa on päivähoitoa, esiopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa 1.- 2.-luokkalaisille koululaisille. Lue lisää touhutasku.fi.

Pilke päiväkoti Kurki

Pilke päiväkoti Kurki aukeaa Auraan Urpontielle elokuussa 2017. Päiväkodissa on 84 hoitopaikkaa 0-5 -vuotiaille lapsille. Esiopetuksen järjestäminen on mahdollista, jos esiopetusryhmään ilmoittautuu vähintään 7 lasta.

Päivähoitopaikkaa voi hakea jo nyt! Päivähoitomaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Lisätietoa http://www.pilkepaivakodit.fi/paivakodit/aura/kurki/