Auran kunnan luottamushenkilöt toimikaudella 2013-2016

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Auran kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kunnanvaltuusto 2013-

KOK 29%
SDP 29%
KESK 24%
PS 9%
VAS 9%

Kunnanvaltuuston tehtävä on päättää kunnan strategisista linjauksista ja suunnitelmista, toiminnan ja talouden linjauksista ja resursseista, hallinnon järjestämisestä sekä toimielinten jäsenten valinnoista.

Puheenjohtaja
Heikki Isotalo, KOK

I varapuheenjohtaja
Jouko Vähä-Rahka, KESK
II varapuheenjohtaja
Niina Aarnio, SDP

 

Muut kunnanvaltuuston jäsenet
Jyrki Alanko, SDP
Ari-Pekka Haapanen, PS
Pekka Kalmi, KOK
Kari Koivu, KOK
Sanna Laine, SDP
Matti Leppäkoski, KESK
Ismo Litva, KESK
Merja Maasalo, KESK
Kirsi Mäntylä, SDP
Riku Paloniitty, KOK
Jouni Sahlström, VAS
Arto Savikangas, KOK
Hanna Sieppi, KOK
Tiina Sinervo-Nicol, PS
Hannele Tanner-Penttilä, KESK
Ritva Vainio, SDP
Marko Valkama, PS
Juhani Yli-Pohja, SDP

Kunnanhallitus 2015-

Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen kahden vuoden toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa, huolehtia kunnan taloudesta ja taloussuunnittelusta, huolehtia kunnan elinkeinopolitiikasta, huolehtia kaavoituksesta ja huolehtia kunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Puheenjohtaja
Jukka Leino, SDP

Varapuheenjohtaja
Matti Leppäkoski, KESK

 

Muut kunnanhallituksen jäsenet
Marita Antikainen, KOK
Ari-Pekka Haapanen, PS
Kari Koivu, KOK
Hannele Tanner-Penttilä, KESK
Ritva Vainio, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Heikki Enberg, SDP

Henkilökohtainen varajäsen
Ismo Litva, KESK

 

Henkilökohtainen varajäsen
Pentti Valtanen, PS
Hanna Sieppi, KOK
Arto Savikangas, KOK
Merja Maasalo, KESK
Sanna Laine, SDP

Valtuuston vaalilautakunta

Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Ritva Vainio, SDP)

Varapuheenjohtaja
Hanna Sieppi, KOK (Pekka Kalmi, KOK)

Muut jäsenet
Hannele Tanner-Penttilä, KESK (Merja Maasalo, KESK)
Jouko Vähä-Rahka, KESK (Matti Leppäkoski, KESK)
Torsti Äärelä, PS (Ari-Pekka Haapanen, PS)

(varajäsen)

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Pekka Kalmi, KOK (Arvo Laakso, KOK)

Varapuheenjohtaja
Marko Valkama, PS (Ilkka Soukka, PS)

Muut jäsenet
Maj-Len Heikka, KESK (Sinikka Lauren, KESK)
Leena Pääkkönen, SIT (Terttu Loukonen, KOK)
Jarko Rahkala, SDP (Jyrki Alanko, SDP)

(varajäsen)

Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Terttu Loukonen, KOK

Varapuheenjohtaja
Karri Siukonen, SDP

Muut jäsenet
Leena Hafrén, KESK
Mikko Rämö, SIT
Leena Pääkkönen, SIT

Varajäsenet
1. Maarit Sollo, SDP
2. Antti Ääri, KESK
3. Pia Aalto, KOK
4. Esa Valkama, SIT
5. Sinikka Lauren, KESK
6. Katja Simola, KOK

Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Hanna Sieppi, KOK (Outi Leino, KOK)

Varapuheenjohtaja
Karri Siukonen, SDP (Risto Tuominen, SDP)

Muut jäsenet
Sanna Laine, SDP (Anna Andelmin, SDP)
Riku Paloniitty, KOK (Marko Pääkkö, KOK)
Tiina Sinervo-Nicol, PS (Tiina Leppämäki, SIT)
Maria Sundqvist, KESK (Minna Anttonen, KESK)
Antti Ääri, KESK (Kenneth Sundberg, KESK)

(varajäsen)

Vapaa-aikalautakunta

Puheenjohtaja
Minna Anttonen, KESK (Seija Suominen, KESK)

Varapuheenjohtaja
Kari Koivu, KOK (Antti Salmi, KOK)

Muut jäsenet
Anne Andelmin, SDP (Mona Hellström, SDP)
Antti Ääri, KESK (Ismo Litva, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Tiina Sinervo-Nicol, PS)
Marjo Pelttari, KOK (Taina Moisala, KOK)
Risto Tuominen, SDP (Juhani Yli-Pohja, SDP)

(varajäsen)

Perusturvalautakunta

Puheenjohtaja
Kaija Mäki, KESK (Maj-Len Heikka, KESK)

Varapuheenjohtaja
Sanna Laine, SDP (Maarit Sollo, SDP)

Muut jäsenet
Anne Andelmin, SDP (Nina Lauren, SDP)
Ari-Pekka Haapanen, PS (Ilkka Soukka, PS)
Kari Koivu, KOK (Riku Paloniitty, KOK)
Anneli Lehtimäki, KOK (Marjo Pelttari, KOK)
Ismo Litva, KESK (Antti Ääri, KESK)

(varajäsen)

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Juhani Yli-Pohja, SDP (Jyrki Alanko, SDP)

Varapuheenjohtaja
Ismo Litva, KESK (Rauni Jokinen, KESK)

Muut jäsenet
Tomi Kauhanen, KOK (Veli-Matti Puuska, KOK)
Outi Leino, KOK (Pia Aalto, KOK)
Tiina Leppämäki, SIT (Tiina Sinervo-Nicol, PS)
Merja Maasalo, KESK (Sinikka Lauren, KESK)
Risto Tuominen, SDP (Olli Tuominen, SDP)

(varajäsen)

Rakennuslautakunta

Puheenjohtaja
Jyrki Alanko, SDP (Jukka Leino, SDP)

Varapuheenjohtaja
Jussi Antikainen, KESK (Antti Ääri, KESK)

Muut jäsenet
Janne Heikola, KOK (Timo Suominen, KOK)
Mona Hellström, SDP (Anne Andelmin, SDP)
Taina Moisala, KOK (Marita Antikainen, KOK)
Eila Saari, KESK (Kirsti Numminen, KESK)
Ilkka Soukka, PS (Ari-Pekka Haapanen, PS)

(varajäsen)

Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa

Perusturvalautakunta
Maria Kemppainen, KOK

Rakennuslautakunta
Kari Koivu, KOK

Sivistyslautakunta
Ritva Vainio, SDP

Tekninen lautakunta
Matti Leppäkoski, KESK

Vapaa-aikalautakunta
Ari-Pekka Haapanen, PS

Työsuojelutoimikunta 2014-2017

Varsinaiset jäsenet
Kunnanjohtaja Mika Joki, pj
Työsuojelupäällikkö Kari Tuohi
Riku Manni, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Anu Pudas, I varavaltuutettu (Laura Lehtonen, II varavaltuutettu)
Anita Peltonen, työsuojeluvaltuutettu/toimih.
Ulla-Maija Haapalainen, I varavaltuutettu (Sirpa Kunnas, II varavaltuutettu)
Taina Moisala, työsuojeluvaltuutettu/työntek.
Silja Aalto, I varavaltuutettu (Markku Uuttu, II varavaltuutettu)

Läsnäolo-oikeutetut
Maija-Liisa Sibakow, plm (varaplm), JYTY ry
Kaisa Olari, plm (varaplm), JUKO ry
Pääluottamusmies (varaplm), JHL ry

(varajäsen)

Vanhusneuvosto

Puheenjohtaja
Maija-Liisa Korpi, Eläkeliitto (Matti Heikka)
Sihteeri
Sirpa Kunnas, sosiaalitoimi (Anna Inkeroinen)

Jäsen
Sirkka-Liisa Saarinen, Ketterät (Anneli Laaksonen)
Lea Koivuranta, Ketterät (Tuula Kipinoinen)
Sinikka Östman, Eläkeliitto (Ritva Sirkiä)
Anneli Aalto, Kansalliset seniorit (Matti Isotalo)
Leila Isotalo, Kansalliset seniorit (Jouko Kyyrö)
Anneli Roozbehan, Seurakunta (Sylvi Silander)
Merja Männikkö, Pöytyän ktt:n ky (Kaisa Toivonen)
Ulla-Maija Haapalainen, Kotihoito (Raija Tuominen)

(varajäsen)

Toivo Anttila -rahaston toimikunta 2013-2016

Martti Jokinen
Hannele Tanner-Penttilä
Tuula Vairinen
Ari Vilén