Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset 2018

//Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset 2018

Vapaa-aikatoimen avustukset 17.000€ jaetaan kerralla perusavustuksena. Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa.

Kulttuuritoimen perus- ja kohdeavustuksina jaetaan vuonna 2018 yhteensä 1.000 €. Kulttuuritoimen perusavustuksen hakuaika on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.

Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään paikalliseen kulttuuritoimintaan.

Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
– Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
– Harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran kunnan alueella
– Kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin.
– Yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan tarkoitettujen perusavustusten hakuaika oli 1.-30.4.2018.
Kulttuuritoimen kohdeavustukset tulee hakea marraskuun loppuun mennessä.

Avustuksiin liittyvät lomakkeet:
Avustusohje 2018
Avustushakemus 2018
Selvitys avustuksen käytöstä

 

2018-11-05T16:37:47+00:00maaliskuu 29th, 2018|