Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos2017-08-01T16:01:21+00:00

Kunnallinen vesijohtovesi

Auran kunnan vesi on pohjavettä, joka johdetaan Auran ja Pöytyän yhteiseltä vedenottamolta Oripäästä. Veteen ei lisätä mitään lisäaineita, vaan se on sellaisenaan hyvänlaatuista.

Joskus vesijohtoverkko joudutaan sulkemaan jollakin alueella, kun putkistoja uusitaan, vuotokohtia korjataan tai verkostoa huuhdellaan. Käyttökatkoista ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista. Katkon jälkeen vesijohtovesi saattaa olla sameaa tai ruskeaa. Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu astiassa seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina.

Katkot saattavat irrottaa johtoihin kertynyttä sakkaa, joka värjää veden. Sakan irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut. Sakat saattavat aiheuttaa vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja värjätä vaaleata pyykkiä.

Veden ilmakuplat ovat merkki siitä, että vesijohtoverkostoon on päässyt ilmaa mm. korjaustöiden yhteydessä. Ilma voi myös aiheuttaa poistuessaan putkistossa kolinaa. Muista sulkea hana vaikkei vettä tulisikaan.

Esteettiset seikat, kuten veden sameus ja värjääntyminen ruskeaksi eivät periaatteessa ole terveydelle vaarallisia, mutta veden juomista kannattaa silti välttää kunnes haitta poistuu. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se on väritöntä ja kirkasta.