Säännöt ja maksut

//Säännöt ja maksut
Säännöt ja maksut2019-02-12T14:53:41+00:00
Löytyi vaikka mitä! Montakos saa lainata kerralla?
asiakas

KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Kirjastokortti

Kortilla voi lainata kaikista Loimaan seutukunnan Loisto-kirjastoista (Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä).

Kirjastokortin omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava kirjastoon. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen, seuraavista peritään maksu. Lainausoikeuden menettää, jos kirjastomaksuja on kertynyt 15 euroa.

Kirjastokortin saa 7-vuotiaana. Alle 15-vuotiaalta kysytään myös holhoojan suostumus ja henkilötiedot. Myös holhoojan yhteystiedot kirjataan tietokantaan, vaikka hän ei korttia haluaisikaan. Uutta korttia tehtäessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilörekisterilain mukainen rekisteriote kirjaston keräämistä henkilötiedoista on nähtävissä kirjastossa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Lainaus ja palautus

Lainattaessa tarvitaan aina kirjastokortti. Lainat voi uusia kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjastossa. Lainojen uusimiseen tarvitset kirjastokortin numeron ja salasanan. Kannattaa pyytää maksuton eräpäivämuistutus sähköpostiosoitteeseensa.

Aineisto tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti tällöin. Palautusluukusta eräpäivänä kirjaston aukioloajan jälkeen palautetuista kertyy myöhästymismaksua, koska aineisto käsitellään palautetuksi seuraavana aukiolopäivänä.

Laina-ajat

Kirjat, äänikirjat, cd-levyt : 28 vuorokautta
Lehdet, dvd-levyt, konsolipelit ja kysytyt uutuudet: 14 vuorokautta

Varausmaksut

Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkkokirjastossa. Varaaminen on maksutonta, mutta noutamattomasta varauksesta veloitetaan kaksi euroa. Varattua aineistoa säilytetään kirjastossa viikko siitä, kun saapumisilmoitus on lähetetty asiakkaalle.

Verkkoyhteydet

Kirjaston langaton internetyhteys ja varattavat asiakaskoneet ovat maksutta käytössä. Koneen voi varata etukäteen tunniksi kerrallaan.

Nimen- tai osoitteenmuutos

Ilmoita itse uudet tietosi kirjastoon. Kirjasto perii asiakkaalta maksun muuttuneiden tietojen selvittämisestä Väestörekisterikeskuksesta.

Tietosuojaseloste

Loisto-kirjastojen asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä linkistä. http://www.aura.fi/wp/wp-content/uploads/2016/07/Loisto-kirjastojen-asiakasrekisterin-tietosuojaseloste1.docx

MAKSUT

”Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. ” (Kirjastolaki nro 904/1998 § 5)

Muistutusmaksut

Aineisto tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti tämän jälkeen:

0,20 € / vuorokausi viitenä päivänä viikossa, maksimimaksu 5 € / nide. Alle 18-vuotiaan lainaamasta aineistosta ei myöhästymismaksuja; muistutusmaksut ja laskutuslisä peritään.

 • 1. muistutus 2 €
 • 2. muistutus 2 €
 • laskutuslisä 5 €

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kaksi huomautusta, jonka jälkeen palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku. Turmeltunut tai kadonnut aineisto on korvattava tai soveltuvin osin hankittava tilalle uusi.

Lainauskielto astuu voimaan, jos maksuja on kertynyt 15 euroa ja on voimassa siihen asti, kunnes maksut maksetaan.

Muut maksut

Eräpäivämuistutus sähköpostitse on maksuton (saat viestin 1-7 päivää ennen lainojen erääntymistä). Tilaa muistutus ja päivitä sähköpostiosoitteesi kirjastossa.

 • ensimmäinen kirjastokortti maksuton
 • kirjastokortti kadonneen tai vahingoittuneen tilalle 2 €
 • varaus Loisto-kirjastoista maksuton, noutamaton varaus 2 €
 • kaukolaina 4 €
 • tieteellisistä ja erikoiskirjastoista sekä ulkomailta tilatuista kaukolainoista peritään kunkin kirjaston pyytämä korvaus

Kopiot ja tulosteet

 • mustavalkoinen A4 0,30 €
 • mustavalkoinen A3 0,50 €
 • värillinen A4 0,60 €
 • värillinen A3 1,00 €
 • kaksipuolisten kopioiden hinta on kaksinkertainen

Kaikki maksut voi maksaa verkkokirjaston kautta omassa verkkopankissa tai käteisellä kirjastossa.

OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

1.  Mitä omatoimikirjasto tarkoittaa

Omatoimikirjasto on kirjaston peruspalvelun rinnalla tarjottava lisäpalvelu. Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Asiakas pääsee kirjastotilaan erikseen sovittuina aikoina myös palveluajan ulkopuolella, mikäli hänellä on Loisto-kirjastokortti ja voimassa oleva tunnusluku. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloissa on tekninen valvonta eli kamera- ja kulunvalvonta.

Omatoimikirjastossa voi lainata ja palauttaa aineistoa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai pitää pienen palaverin. Käytettävissä on langaton verkko. Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä normaaleina aukioloaikoina.

2.    Kirjautuminen ja poistuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Loisto-kirjastojen kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Tunnusluvun saa vain kirjastosta. Sitä ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla.

Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan ja tunnusluvullaan. Poikkeuksen muodostavat alle 12-vuotiaat lapset, jotka voivat tulla kirjastoon huoltajansa/takaajansa mukana ilman omaa kirjastokorttia. Mikäli alle 12-vuotias haluaa tulla omatoimikirjastoon ilman huoltajaansa, hänen on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.

Yhteisöasiakkaat, esim. päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat hankkia yhteisökortin, jolloin koko ryhmä voi kirjautua sisään samalla yhteisöasiakaskortilla. Yhteisöasiakaskortilla on oltava yhteyshenkilö, joka vastaa ryhmän toiminnasta kirjastotiloissa. Yhteyshenkilö ilmoittautuu kirjastoon korttia laadittaessa.

Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksin. Kun omatoimiaika alkaa, asiakkaan on poistuttava kirjastotilasta ja kirjauduttava uudelleen sisään kirjastokortillaan, mikäli hän haluaa jatkaa kirjastotilassa oleskelua. Omatoimiajan päätyttyä asiakkaiden on poistuttava kirjastotilasta välittömästi, sillä tuolloin aktivoituu kirjaston murtosuojaus. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen, josta Auran kunta laskuttaa asiakasta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Väärinkäytöksien vuoksi asiakkaalle voidaan asettaa omatoimikirjaston käyttökielto, jolloin sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu.

3.    Mitä kirjastossa voi tehdä

Omatoimiaikaan kirjastossa voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla, lukea lehtiä, oleskella, työskennellä sekä noutaa varauksiaan. Kirjaston tietokoneet ovat käytettävissä ja asiakkaiden käytettävissä on langaton verkko. Omatoimiaikaan kirjastossa saa järjestää pieniä kokoontumisia.

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankinta, tulostus ja kopiointi. Tietokoneiden ja muiden laitteiden mahdollisia ongelmia voidaan selvittää vasta kun henkilökunta on paikalla. Jos aineiston palautus ei jostakin syystä onnistu, asiakas on vastuusta lainaamastaan aineistosta, kunnes se on asianmukaisesti palautettu.

4.    Vastuut ja velvollisuudet

Kirjautuessaan sisään kirjastoon asiakkaan tulee varmistautua, ettei samalla ovenavauksella tule sisään muita henkilöitä. Poikkeuksen muodostavat alle 12-vuotiaat lapset ja yhteisökorttiasiakkaat. Tullessaan kirjastotilaan ja sieltä poistuessaan asiakkaan tulee huolehtia, että ovi menee lukkoon.

Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa aineelliset vahingot. Vahingonkorvauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa:

 • päihteiden käyttö
 • järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla
 • toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti.

Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa.  Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käyttökieltoon.

Tarvittaessa rikkomuksista ilmoitetaan poliisille. Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan. Huoltaja tai kirjastokortin takaaja voi halutessaan pyytää kirjastoa estämään alle 15-vuotiaan asiakkaan pääsyn kirjastoon omatoimiajalla.

Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla ja kulunvalvonnalla, jotka muodostavat henkilötietolaissa (523/1999) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterin ylläpitäjä on Auran kirjasto. Kunnan kameravalvonnan suunnitelmassa päätetään, keillä on oikeus tarvittaessa katsoa tallentavan kameravalvonnan tallenteita.

Sivistyslautakunta 25.9.2017 § 52