Perhe- ja sosiaalipalvelut

//Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhe- ja sosiaalipalvelut2019-01-15T16:40:43+00:00

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen.

Sosiaalihuollon henkilöstö ohjaa, neuvoo ja selvittää ongelmia sekä järjestää tukitoimia joko yksittäisille henkilöille, perheille tai yhteisöille.

Perhe- ja sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin. Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät perhepalvelut, aikuissosiaalityö, ikäihmisten palvelut sosiaalipäivystys- ja kriisipalvelut sekä sosiaaliasiamiespalvelut.

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston tavoitteena on taata kuntalaisten perusturvallisuus kaikissa olosuhteissa ja elämäntilanteissa. Toimisto sijaitsee kunnanviraston vieressä Paloaseman rakennuksessa, osoitteessa Nikkarinkuja 6.

Henkilökunta ohjaa, neuvoo ja selvittää asiakkaiden taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia sekä pyrkii erilaisilla tukitoimilla edistämään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalitoimiston henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Perhepalvelut

Auran kunnan perusturvapalveluilla on lapsiperheille monenlaista apua ja tukea perheen elämän erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on, että perheet selviytyvät omin voimavaroin eri elämäntilanteissa, joten apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Eri elämäntilanteita voivat olla mm.

 • lapsen syntymä
 • lapsen kasvatus
 • lapsen elatus
 • vanhempien erotilanne
 • perheen kriisitilanne

Perhepalveluja ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, isyyden tunnustaminen, huolto- ja tapaamisoikeusasiat, elatus, lastensuojelu sekä lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta.

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (Sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja)

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen arviointia (toimeentulotuki), asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista ja hoitoon ohjausta. Aikuissosiaalityön palvelut sisältävät myös vammaispalvelut ja palveluja kehitysvammaisille.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on tarjota laadukkaita hoivapalveluita ja tukea ikäihmisten asumista omissa kodeissaan tai toimintakyvyn heikennyttyä palveluasumisen palveluiden avulla, kun kotona asuminen ei palveluidenkaan turvin ole enää mahdollista. Ikäihmisten palvelujen tehtävä on tukea ikääntyneen asukkaan omia voimavaroja.

Lue lisää ikäihmisten palveluista.

Sosiaaliasiamies

Jokaisella kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kuntalaisilleen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamies toimii asiakkaiden edun valvojana sosiaalihuollon palveluita koskevissa kysymyksissä. Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. sosiaali-asiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana.

Auran kunta hankkii sosiaaliasiamiespalvelut Merikratos sosiaalipalvelut Oy:ltä.

Sosiaaliasiamies Terttu Stöckell

 • Puhelin (arkisin klo 8.30-16.00) 010 830 5106
 • Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi
 • Faksi: 010 830 5101
 • Tapaamiset sovitaan tarvittaessa ja etukäteen.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen on suora ympärivuorokautinen puhelinnumero 02 2626 003

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden myös hätäkeskuksen kautta puh. 112

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikenikäiset kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

Perheväkivaltatilanteissa on mahdollisuus hakeutua suoraan Turun turvakotiin. Turvakoti on tarkoitettu väkivaltaa lähisuhteissaan kokeneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta – tai suoras- taan vaarallista. Turvakoti päivystää ympäri vuorokauden.

Turun ensi- ja turvakoti

 • Luolavuorentie 7, Turku
 • Puhelin 02 513 4100

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Liedon kunta toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle. Ympäristöterveydenhuollon toimialue: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, ja Sauvo.

Lue lisää täältä.