Vanhustenhuollon odotusajat

Vanhustenhuollon odotusajat2019-01-18T15:33:31+00:00

ODOTUSAJAT IÄKKÄIDEN IHMISTEN SOSIAALIPALVELUIHIN

(Vanhuspalvelulaki § 26)

Vanhuspalvelulain (§ 26) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Taulukko: Odotusajat Auran kunnassa 1.7. – 31.12.2018

PALVELU ODOTUSAIKA Hakemusten määrä (kpl)
Palvelutarpeen arviointi/selvitys 0-14 arkipäivää;

kiireelliset 1 arkipäivä (heti)

Säännöllinen kotihoito 1 arkipäivä
Tilapäinen kotihoito 1 arkipäivä
Ateriapalvelu 1 arkipäivä
Turvapuhelinpalvelu 6 vrk   6
Omaishoidontuki 45 vrk   7
Sosiaalihuoltolain mukainen

kuljetuspalvelu

14 vrk 5
Päivätoiminta/hoito  0-7 vrk
Lyhytaikaishoito  1 vrk
Tehostettu palveluasuminen  20 vrk   8

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas, puh. 040 557 2761, sirpa.kunnas(at)aura.fi

ja

avopalvelun ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen, puh. 040 507 3492, ulla-maija.haapalainen(at)aura.fi