Esiopetus2019-01-22T17:10:25+00:00

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen esiopetukseen sähköisellä lomakkeella 28.1.- 18.2.19.

Sähköisen asioinnin linkki:

Esiopetus alkaa 15.8.2019

Puukoulussa osoitteessa Kuuskoskentie 8 ovat Västäräkkien, Tinttien ja Punatulkkujen ryhmät.

Tarvittaessa esiopetusta järjestetään myös Pääskynpesän Satakielten pienryhmässä.

Touhutaskussa kirkonkulmalla, Vanha Tampereentie 128, on esiopetusryhmä.

Perustietoa esiopetuksesta

Perusopetuslain 26 a § muutettiin joulukuussa 2014 seuraavasti:

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Esiopetuspaikat Aurassa ovat Puukoulun esiopetusyksikkö asemanseudulla ja päiväkoti Touhutasku kirkonkulmalla. Ensisijaisesti esiopetus järjestetään Puukoulussa. Touhutaskussa esiopetusta järjestetään jos sinne voidaan muodostaa vähintään seitsemän lapsen ryhmä. Lähtökohtaisesti esiopetuspaikka valikoituu asuinpaikan ja sitä kautta myös tulevan koulun sijainnin mukaan. Mahdollinen kuljetus järjestetään lähimpään esiopetuspaikkaan.

Esiopetuspaikoissa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta, jota haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, jolla esiopetukseen ilmoittaudutaan.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on alle 20 h/vko, 20-alle 28 h/vko tai 28- alle 35 h/vko.

Toiminta-ajatus

Auran esiopetusryhmien tavoitteena on yhdessä perheiden kanssa edistää esiopetusikäisten lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä. Vanhempien tietous lapsesta yhdistetään pitkin esiopetusvuotta toteutettavaan lapsihavainnointiin, jonka avulla seurataan lapsen oppimista ja kehittymistä sekä kouluvalmiuksien saavuttamista.

Esiopetuksemme perustuu valtakunnalliseen ja Auran kunnan omaan esiopetussuunnitelmaan, jonka avulla muodostetaan esiopetuksen monipuoliset tavoitteet ja toimintatavat. Kuntamme esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Lähtökohtamme on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, joka edesauttaa lapsen kasvua ja oppimista. Erittäin tärkeinä osa-alueina pidämme lapsen itsetunnon kehittämistä sekä myönteisen minäkuvan vahvistamista. Hyvin merkitykselliseksi muodostuu esiopetusvuoden aikana myös sosiaalisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen. Samoin ajattelemme lapselle luonteenomaisen oppimismuodon, leikin, mahdollistamisen tärkeäksi osaksi esiopetusvuotta. Oppimisen ilon takaaminen ja oppimaan oppimisen turvaaminen on myös esiopetusvuoden tärkeä tehtävä.

Esiopetussuunnitelma

Tarjoamme esiopetusta valtakunnallisen ja Auran kunnan oman esiopetussuunnitelman mukaisesti. Jokaiseen päiväämme mahtuu leikkiä, ulkoilua ja lisäksi viikoittain käymme jumppaamassa, teemme retkiä lähiympäristöön, musiikkihetkillä laulamme ja soitamme. Kädentöissä kokeilemme työstää erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Esiopetustehtävien pariin meidät johdattaa Seikkailujen eskari ( Otava ).

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja uteliaisuutta herättävällä toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innostusta ja kykyä vastaanottaa tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristöstään. Pitkin esiopetusvuotta keräämme kokemuksia jotka valmistelevat lasta kohti koulutaivalta.

Teemme syksyllä jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle oman kasvusuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa.


Puukoulun ryhmät

Västäräkit
p. 040 553 6375
vastarakit(at)aura.fi

LTO Utu Jakonen

LH Riitta Sahla

Ryhmäavustaja Maarit Ojala

Tintit
p. 040 015 6975
tintit(at)aura.fi

LTO Katri Koivunen

LH Essi Ojala

Punatulkut
p. 040 015 6973
punatulkut(at)aura.fi

VEO Piia Laaksonen

LH Tuula Mäkinen

LH Tatjana Ilina

Esiopetuspäivät lukuvuonna 2018-2019

ESIOPETUSPÄIVÄT LUKUVUONNA 2018-2019

”Eskari” alkaa maanantaina 16.8.
Syysloma vko 42
7.12. vapaa
Joululoma 17.12.2018–6.1.2019
”Eskari” jatkuu maanantaina 7.1.
Talviloma vko 8
”Eskari” loppuu torstaina 29.5.

ESIOPETUSAIKA
Esiopetusaika on 4 tuntia /päivä  klo 9-13.

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN  MAKSU

  • Alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5.19

ESIOPETUSKULJETUS
Esiopetuskuljetus järjestetään oppilaille, jotka osallistuvat vain maksuttomaan esiopetukseen ja matkaa kotoa esiopetuspaikkaan on enemmän kuin 3 km. Muille kuljetus voidaan myöntää erityisestä syystä hakemuksen perusteella.

Esiopetusta täydentävän päivähoidon maksuista voi tiedustella varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltoselta.

Kellonaika  Päivän kulku esiopetuksessa
6.00 Eskarin ovet avautuvat
Rauhallista yhdessäoloa ja leikkiä
8.00 Aamupala
9.00 Esiopetus alkaa

  • päivän toiminta
  • ulkoilu
11.30 Lounasaika
12.00
  • leikkiä, pelailua ym.
13.00 Esiopetusaika päättyy
14.00
  • välipala
  • leikkiä, ulkoilua
17.00 Eskari sulkeutuu