Esiopetus 2017-09-29T09:51:48+00:00

Ajankohtaista

Esiopetus alkaa torstaina 17.8.2017 klo 9.

Västäräkkien, Tinttien ja Punatulkkujen ryhmät ovat Puukoulussa osoitteessa Kuuskoskentie 8. Muita koulun tiloja käytetään jakotiloina. Ensimmäisenä eskaripäivänä ulko-ovissa ovat ryhmien nimet sekä ryhmien naulakoissa ja osastojen ovissa.

Pilkepäiväkoti Kurjessa (Urpontie 6) aloittaa yksi esiopetusryhmä.

Myös Touhutaskussa kirkonkulmalla, Vanha Tampereentie 128, on esiopetusryhmä.

Perustietoa esiopetuksesta

Perusopetuslain 26 a § muutettiin joulukuussa 2014 seuraavasti:

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Esiopetuspaikat Aurassa ovat Puukoulun esiopetusyksikkö, Pilkepäiväkoti Kurki ja päiväkoti Touhutasku. Ensisijaisesti esiopetus järjestetään Puukoulussa sekä tarvittaessa myös Kurjessa ja Touhutaskussa. Lähtökohtaisesti esiopetuspaikka valikoituu asuinpaikan ja sitä kautta myös tulevan koulun sijainnin mukaan. Mahdollinen kuljetus järjestetään lähimpään esiopetuspaikkaan.

Kaikissa esiopetuspaikoissa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta. Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka Aurassa, ei uutta hakemusta tarvitse tehdä. Tällöin on tärkeää merkitä toivottu varhaiskasvatusaika (alle 20 h/vko, 20-alle 28 h/vko tai 28- alle 35 h/vko) esiopetusilmoittautumislomakkeeseen. Varhaiskasvatushakemus on tehtävä, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta eikä hänellä vielä ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa Aurassa.

Auran kunnan esiopetuksen peda.netiin pääset sivulta https://peda.net/aura/vje/esiopetus

Toiminta-ajatus

Auran Päiväkoti Pääskynpesän esiopetusryhmien tavoitteena on yhdessä perheiden kanssa edistää esiopetusikäisten lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä. Vanhempien tietous lapsesta yhdistetään pitkin esiopetusvuotta toteutettavaan lapsihavainnointiin, jonka avulla seurataan lapsen oppimista ja kehittymistä sekä kouluvalmiuksien saavuttamista.

Esiopetuksemme perustuu valtakunnalliseen ja Auran kunnan omaan esiopetussuunnitelmaan, jonka avulla muodostetaan esiopetuksen monipuoliset tavoitteet ja toimintatavat. Kuntamme uusi esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016.

Lähtökohtamme on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, joka edesauttaa lapsen kasvua ja oppimista. Erittäin tärkeinä osa-alueina pidämme lapsen itsetunnon kehittämistä sekä myönteisen minäkuvan vahvistamista. Hyvin merkitykselliseksi muodostuu esiopetusvuoden aikana myös sosiaalisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen. Samoin ajattelemme lapselle luonteenomaisen oppimismuodon, leikin, mahdollistamisen tärkeäksi osaksi esiopetusvuotta. Oppimisen ilon takaaminen ja oppimaan oppimisen turvaaminen on myös esiopetusvuoden tärkeä tehtävä.

Esiopetussuunnitelma

Tarjoamme esiopetusta valtakunnallisen ja Auran kunnan oman esiopetussuunnitelman mukaisesti. Jokaiseen päiväämme mahtuu leikkiä, ulkoilua ja lisäksi viikoittain käymme jumppaamassa, teemme retkiä lähiympäristöön, musiikkihetkillä laulamme ja soitamme. Kädentöissä kokeilemme työstää erilaisia materiaaleja ja työtapoja. Esiopetustehtävien pariin meidät johdattaa Huiske (Lasten Keskus).

Positiivisella, rohkaisevalla, kokeilevalla ja uteliaisuutta herättävällä toiminnalla ja esimerkillä pyrimme kehittämään lapsen innostusta ja kykyä vastaanottaa tietoa ja oppimisen elämyksiä ympäristöstään. Pitkin esiopetusvuotta keräämme kokemuksia jotka valmistelevat lasta kohti koulutaivalta.

Teemme syksyllä jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle oman kasvusuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa.


Ryhmät

Esiopetus järjestetään Auran asemanseudun puukoulussa osoitteessa Kuuskoskentie 8. Kaikki ryhmät ovat puukoulussa. Muita koulun tiloja käytetään jakotiloina. Vastuulastentarhanopettajana toimii Oili Salvi puh. 040 5536375 (tavoitettavissa joko ennen klo 9 tai klo 13 jälkeen). Laitosapulainen on Liisa Marjasto.

Västäräkit, 14 lasta
p. 040 553 6375
vastarakit(at)aura.fi

VALTO Oili Salvi

LH Riitta Sahla

Tintit, 19 lasta
p. 040 015 6975
tintit(at)aura.fi

LTO Satu Kiviharju

LH Hannele Saari/ Eeva-Marja Riitamo

LH Tuula Mäkinen

Punatulkut 14 lasta
p. 040 015 6973
punatulkut(at)aura.fi

VEO Piia Laaksonen

LTO Katri Koivunen

LH Essi Ojala

AV Tatjana Iliana

Esiopetuspäivät lukuvuonna 2017-2018

ESIOPETUSPÄIVÄT LUKUVUONNA 2017-2018

”Eskari” alkaa maanantaina 17.8.
Syysloma vko 42
Joululoma 18.12.–7.1.
”Eskari” jatkuu maanantaina 8.1.
Talviloma vko 8
”Eskari” loppuu torstaina 31.5.

ESIOPETUSAIKA
Esiopetusaika on 4 tuntia /päivä  klo 9-13.

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN PÄIVÄHOIDON MAKSUT

  • Esiopetusta täydentävän päivähoidon maksu alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5.

ESIOPETUSKULJETUS
Esiopetuskuljetus järjestetään oppilaille, jotka osallistuvat vain maksuttomaan esiopetukseen ja matkaa kotoa esiopetuspaikkaan on enemmän kuin 3 km. Muille kuljetus voidaan myöntää erityisestä syystä hakemuksen perusteella.

Esiopetusta täydentävän päivähoidon maksuista voi tiedustella varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltoselta.

Kellonaika  Päivän kulku esiopetuksessa
6.00 Eskarin ovet avautuvat
Rauhallista yhdessäoloa ja leikkiä
8.00 Aamupala
9.00 Esiopetus alkaa

  • päivän toiminta
  • ulkoilu
11.30 Lounasaika
12.00
  • ruokalepo
  • leikkiä, pelailua ym.
13.00 Esiopetusaika päättyy
14.00
  • välipala
  • leikkiä, ulkoilua
17.00 Eskari sulkeutuu