Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksut2018-06-26T14:47:33+00:00

Lasten varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään maksut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain perusteella.

Kokoaikainen varhaiskasvatus (vähintään 35 h/vko)

Osa-aikainen varhaiskasvatus

Osa-aikainen varhaiskasvatus enintään 20 h/vko, 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Osa-aikainen varhaiskasvatus 20-28 h/vko, 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Osa-aikainen varhaiskasvatus 28-enintään 35 h/vko, 85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 Hoitoaika Euroa/kk
Aamu- tai iltapäivätoiminta (alle 3 t/pv) 80
Vain iltapäivätoiminta (yli 3 t/pv) 100
Sekä aamu- että iltapäivätoiminta 140

Kerhotoiminnasta peritään täysi maksu jokaiselta toimintakuukaudelta, jona toimintaa tarjotaan vähintään 10 päivää.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Hoitoaika Maksu
enintään 20 h/vko 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
20-28 h/vko 75% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta